image

Algemeen

Aanmelden als geïnteresseerde in De Tuin van Teding kan digitaal via de website. Let op! Je schrijft je enkel in voor de nieuwsbrief om als eerste op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. Aanmelden voor de nieuwsbrief is geen officiële inschrijving één van de bouwnummers.

Op 3 maart 2022 is de verkoop gestart. Inschrijven voor de loting is niet meer mogelijk, de inschrijftermijn is gesloten. Er komt geen vervolgfase van de Tuin van Teding.

 

In De Tuin van Teding  worden geen huurappartementen aangeboden.

Appartementen

Zeker! De appartementen worden gebouwd volgens de BENG norm. Daarbij komen er PV panelen op het dak en zijn de appartementen gasloos.

Alle appartementen zijn voorzien van vloerverwarming. In de badkamers wordt aanvullend een elektrische handdoekradiator gemonteerd.

De appartementen worden voorzien van een individuele ventilatielucht/water warmtepomp waarmee op duurzame wijze warmte voor de appartementen wordt opgewekt. Meer informatie hierover is te vinden in verkoopstukken.

Gemeenschappelijk eigendom.

Zowel in elk appartement als op de begane grond wordt een privé berging voorzien.

De woning is standaard voorzien van sanitair en tegelwerk. Voor de galerij- en kopappartementen is geen keuken in v.o.n. prijs inbegrepen. Wel wordt de kopers een projectaanbieding gedaan door Bruynzeel. Deze zijn terug te vinden onder de downloads op deze site.

Ja. De gemeente Delft heeft bepaald dat voor dit gedeelte van de stad een zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding van 5 jaar geldt en dat de koper de woning zelf dient te bewonen en te gebruiken.

Dit is voortgekomen uit de participatie (inspraak) met de buurt. Hiervoor is gekozen, zodat het uitzicht vanaf het balkon op het groen is.

De appartementen zijn in basis niet per se ontworpen voor mindervaliden. Denk bijvoorbeeld aan dorpels naar de buitenruimte, de grootte van de deurkozijnen en de draaihoek om bijvoorbeeld een scootmobiel in de berging te stallen.

Dit wordt contractueel vastgelegd.

Meer- en minderwerk

De optiekeuzelijst is terug te vinden onder de downloads. Alleen opties die in deze keuzelijst staan, kun je kiezen. Individueel meer- en minderwerk is niet mogelijk.

De meerwerkoptielijst met bijhorende prijzen terug te vinden onder de downloads.

Openbare ruimte

Er worden in de basis geen speelvoorzieningen opgenomen in de openbare ruimte.

Rond de oplevering van je woning zul je hiervoor worden benaderd.

In het complex is een inpandige afvalberging opgenomen op de begane grond.

Dat is niet de bedoeling.

Dat soort afspraken worden binnen de VVE gemaakt.

Dit gaat over het stukje groen tussen de nieuwbouw en de woningen aan de van Blommesteinstraat.

Parkeren

Parkeren is openbaar. Vooralsnog heb je in dit gebied geen vergunning nodig.

Een publiek te gebruiken laadpaal kan via de gemeente aangevraagd worden. De laadpaal kan niet op kenteken worden gezet.

Loting en inschrijfprocedure

De Tuin van Teding is donderdag 3 maart om 20.00 uur online in verkoop gegaan. Inschrijven voor de loting is niet meer mogelijk, de inschrijftermijn is gesloten. Er komt geen vervolgfase van de Tuin van Teding

Aan de hand van de loting door de notaris, op lotnummer én op eerste of zo hoog mogelijke voorkeur. Inwoners van de Kuyperwijk krijgen voorrang in de loting. Een uitleg hierover lees in de inschrijfprocedure op de website, bij de downloads.

Nee, het moment dat we je inschrijving ontvangen, is niet van belang. Als we je inschrijving maar vóór maandag 14 maart om 12.00 uur ‘s middags binnen hebben.

De Tuin van Teding heeft veel volgers. Hoeveel mensen zich ook echt inschrijven is niet te voorspellen. Wat we wel zien is dat de vraag naar appartementen in de randstad en in deze prijsklasse groot is.

Wat je maximaal kunt financieren of aan eigen middelen hebt, berekend c.q. verklaard door een erkend financieel adviseur. Een voorbeeld tref je hier, bij de downloads.

Uiterlijk vrijdag 18 maart krijg je bericht. Je wordt gebeld als je bent ingeloot en je krijgt een email als je reserve staat.

Uiteraard, de makelaar kan overal bij helpen. Starters krijgen geen voorrang in de toewijzing.

We proberen altijd meerdere keren contact op te nemen met iemand. Daarvoor stellen we wel een uiterlijke redelijke termijn bij totaal geen gehoor.

Dat maakt niet uit en heeft geen invloed.

Absoluut, wel is e.e.a. afhankelijk van het aantal personen wat vanuit de Kuyperwijk zich in gaat schrijven. Die personen krijgen voorrang in de loting. Daarna gaan we loten onder alle inschrijvingen, ongeacht wijk of woonplaats. De inschrijfvereisten en procedure is terug te vinden onder de downloads.

Dat is mogelijk, wel krijgen inwoners van de Kuyperwijk voorrang in de loting. Om deze voorrang te genieten dient uw kind in de Kuyperwijk te wonen, de inschrijver voor de loting te zijn en eigenaar en bewoner te worden van de woning.

Bij te weinig animo vanuit de Kuyperwijk wordt er geloot onder de rest van de inschrijvingen, ongeacht wijk of stad. De volledig lotingsprocedure is terug te vinden onder de downloads.

Financieel

2 maanden, conform de ontbindende voorwaarden in het koopcontract.

In de overeenkomst is vastgelegd dat er na ondertekening grondrente berekend zal worden.

De grondprijs wordt bij de notaris verrekend op het moment dat je de grond in eigendom verkrijgt (transportdatum). De betaling van de aanneemsom verloopt volgens het betaalschema in termijnen zoals opgenomen in de aannemingsovereenkomst, vanaf Start Bouw.

De grondrente wordt na het ondertekenen van koop- en aannemingsovereenkomst in rekening gebracht. Rente over de bouwkosten wordt pas in rekening gebracht 14 dagen na factuurdatum van de betreffende termijn.

Voor het eerste jaar wordt het beheer van de Verenging van Eigenaars  gefaciliteerd door Van Wijnen en uitbesteed aan J&M vastgoedbeheer. Er wordt de kopers gevraagd een basisbedrag van circa € 250,- per huishouden in een depot te storten. Van dit bedrag worden de aanloopkosten betaald. Vanaf datum oplevering betaald u maandelijks de servicekosten (hier valt o.a. onder de kosten voor het onderhoud van de lift, de schoonmaak van de gezamenlijke ruimtes, glazenwassers en de standaard administratieve). Er is thans een concept begroting voor de Vereniging opgesteld. Deze wordt definitief gemaakt nadat de 1e Algemene Ledenvergadering heeft plaatsgevonden. Deze eerste ALV wordt door de beheerder georganiseerd ongeveer 1 a 2 maanden voor oplevering van het gebouw. Na het eerste jaar is het aan de kopers zelf of zij het beheer bij J&M laten ofdat zij zelf het beheer op zich gaan nemen danwel een eigen beheerder aanstellen.

De VvE maandelijkse bijdrage wordt geschat op circa € 2,- per m² GBO.

Planning

Zodra de opschortende voorwaarden zijn vervuld en uw hypotheekstukken op orde zijn. We verwachten dat dit moment vlak voor de start bouw is.

De verwachte bouwtijd is circa 13 maanden, maar dit is een prognose.

Ja, tijdens de bouw worden er enkele kijkdagen georganiseerd. U wordt daar t.z.t. door de wooncoach nader over geinformeerd.

De procedure loopt nog.

Dit heeft te maken met de diverse voorbereidingen van het plan, dus enerzijds de bestemmingsprocedure en anderzijds met de tijd die nodig is om alle woningen te verkopen en alle koperswensen duidelijk te krijgen. Daarna start de bouwvoorbereiding.

Alle woningen zijn verkocht!

Heb je interesse in één van de appartementen? Schrijf je nu in of
 bel de makelaar als je vragen hebt: Olsthoorn Makelaars 070 308 46 56